KARJERA

„Mano komandoje dirba tik geriausi specialistai“, – teigia įmonės akcininkas ir generalinis direktorius Gintaras Rapkauskas, – „todėl darbuotojams suteikiu pačias geriausias darbo sąlygas, suteikiančias darbuotojams psichologinę ir finansinę gerovę“.

UAB Remil personalo valdymas remiasi LR darbo kodeksu ir esminiais žmogiškųjų išteklių valdymo principais:

  • Sąžiningumo ir bendradarbiavimo principu, kuris padeda siekti bendros darbdavio ir darbuotojų gerovės, įmonės užsibrėžtų tikslų.
  • Lygių galimybių ir nediskriminavimo principu. Esame atviri ir sąžiningi tiek su esamais, tiek su potencialiais darbuotojais. Jiems suteikiame lygias įsidarbinimo ir karjeros galimybes. Gerbiame kiekvieno žmogaus nuomonę ir pasirinkimus.
  • Teisingo informavimo ir konfidencialios informacijos, darbuotojo asmens duomenų apsaugos principu. Mes gerbiame darbuotojų privatumą, o jiems informavus, esame pasiruošę padėti.
  • Vidinės ir išorinės motyvacijos principais. Darbui suteikiame visas reikalingas priemones, mokymosi galimybes ir džiaugiamės, kai darbuotojai padaro daugiau nei iš jų tikimės.
  • Teisinės atsakomybės principais. Mums svarbus įdarbinimo ir kitų teisės aktų atitikimas LR Darbo kodeksui ir kitiems darbo santykius reglamentuojamiems aktams.
  • Ekologijos principais. Įmonėje skiriamas dėmesys žmogui ir gamtai. Vertiname kiekvieno nario indėlį į pozityvią darbo atmosferą.
  • Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Esame už tai, kad dirbti ne sunkiau, bet gudriau. Tad darbe gerbiame darbuotojų šeimyninius įsipareigojimus ir vertiname darbuotojų sąmoningumą.
  • Darbuotojo profesinio tobulėjimo gerbimas. Tikime, kad kiekvienas galime būti geresne savo versija, tad esame už nuolatinį tobulėjimą ir mokymąsi, nešantį pridėtinę vertę UAB Remil darbuotojui, jo komandai ir organizacijai.

Šiuo metu ieškome:

Jei nori dirbti kartu, savo gyvenimo aprašymą siųsk adresu info@remil.lt